O nás

Organizátorem projektu Skutky naděje je občanské sdružení Skutky naděje. Společnost Levity a.s. je pro O.S. Skutky naděje servisní a marketingová společnost.

Společnost Levity a.s. má již dlouhodobé zkušenosti s organizací a pořádáním různých sportovních a společenských akcí. V oblasti merchandisingu spolupracovala například s Českou hokejovou federací, hokejovými kluby, několika prvoligovými fotbalovými kluby, golfovými promotéry, televizí PRIMA a samozřejmě Českou sportovní a.s., kde se mimo jiné několik let podílela na realizaci projektu „BĚH TERRYHO FOXE“.

Hlavní organizátor odpovídá za koordinaci akce, za dodržení ustanovení pořádání veřejné sbírky, za zabezpečení technicko-organizační, materiální a mediální podpory celé akce. Jednotlivé sportovní aktivity Běhu naděje jsou pořádány místními pořadateli na základě jimi podané přihlášky a licence k pořádání dané akce, kterou vydává hlavní organizátor.

Od roku 2008 se stala hlavním organizátorem a majitelem práv Běhu naděje.

Společnost Levity, a.s., je současně také hlavním organizátorem veřejné sbírky, jenž je pořádána spolu s Během naděje, a to na základě osvědčení vydaného Magistrátem hl. m. Prahy pod čj. S-MHMP/327165/2014, 338343/2014

Více o společnosti Levity a.s. na www.levity.cz

Erbia facebook